www. sport .olza.pl
Kontakt: tel. (033) 85-78-720 fax: (033) 85-78-721 e-mail: sport@olza.pl
Szukaj: w ok
strona gÅ‚Ć³wna
Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeÅŗdziectwo
kolarstwo
koszykĆ³wka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkĆ³wka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
wszystkie

POLECAMY:Kalendarz imprez

SzczegĆ³Å‚y imprezy

X Cross Bike DzięgielĆ³w 2017
zawody gÅ‚Ć³wne - godz. 13:00

02.09.2017, godz. 10:00

Miejsce: Boisko koło Strażnicy OSP, ul. Zamkowa
Miejscowość: DzięgielĆ³w
Gmina: GoleszĆ³w
 
 


$$$ 09.2018


REGULAMIN ā€žCROSS BIKEā€ - DzięgielĆ³w 2017

1) CEL IMPREZY:
- popularyzacja kolarstwa gĆ³rskiego i turystyki rowerowej w Polsce;
- promowanie Gminy GoleszĆ³w, a w szczegĆ³lności sołectwa DzięgielĆ³w;
- propagowanie zdrowego trybu Å¼ycia, aktywnego wypoczynku, rekreacji i dobrej zabawy.

2) ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie MiłośnikĆ³w Dzięgielowa,
ul. Lipowa 2, 43-445 DzięgielĆ³w,
WojewĆ³dztwo Åšląskie, Powiat Cieszyński,
tel./fax. +48 33 852 95 29,
tel. Kom. 503 115 739, 
e-mail:smd@dziegielow.org.pl lub mpsikora@xl.wp.pl
www.nasportowo.dziegielow.org.pl
www.dziegielow.org.pl

Rachunek bankowy:
Bank SpĆ³Å‚dzielczy w Cieszynie Nr 54 8113 0007 2001 0019 3829 0001

3) DATA IMPREZY I MIEJSCE STARTU:
Termin zawodĆ³w 02 wrzesień 2017r.
Miejsce startu ā€“ tereny pomiędzy OSP a Centrum Misji i Ewangelizacji,ul. Zamkowa (byłe boisko).

4) BIURO ZAWODƓW
Biuro ZawodĆ³w otwarte będzie w dniu zawodĆ³w od godziny 8:00 do12:00 i mieścić się będzie przy strażnicy OSP DzięgielĆ³w

5) WARUNKI UCZESTNICTWA
Uczestnikiem CROSS BIKE może być osoba, ktĆ³ra spełni następujące warunki:
1) Wypełni kartę rejestracyjną opublikowaną na stronie internetowej firmy XXXXXX  albo dokona osobistego zgłoszenia w Biurze ZawodĆ³w w dniu zawodĆ³w poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej
2) Dokona opłaty startowej w wysokości i na warunkach określonych w pkt 7 Regulaminu. 
Oryginał dowodu opłaty startowej  należy zachować i przedstawić do wglądu podczas rejestracji 
i odbierania numeru startowego w Biurze ZawodĆ³w.
3) Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu w zawodach mają osoby:
- ktĆ³re ukończyły 18 lat,
- w przedziale wieku 16-18 lat za pisemną zgodą rodzicĆ³w lub opiekunĆ³w prawnych.
- poniżej 16 roku Å¼ycia tylko w obecności rodzicĆ³w lub opiekunĆ³w prawnych.
4) Każdy pełnoletni uczestnik startuje na własną odpowiedzialność.
5) Za niepełnoletnich uczestnikĆ³w odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
6) Każdy uczestnik CROSS BIKE MTB startuje na własnym, sprawnym rowerze gĆ³rskim i jest zobowiązany do jazdy w kasku 
sztywnym.
7) W zawodach będzie obowiązywał limit 300 uczestnikĆ³w.

6) POMIAR CZASU I MIEJSCA NA MECIE
Podczas zawodĆ³w funkcjonował będzie elektroniczny pomiaru czasu.Pomiar czasu rozpocznie się w chwili startu zawodnikĆ³w. 
Początek pomiaru jest jednakowy dla wszystkich zawodnikĆ³w niezależnie od miejsca zajmowanego przez zawodnika na starcie.
O pozycji w klasyfikacji będzie decydować odnotowana kolejność przybycia poszczegĆ³lnych zawodnikĆ³w na metę, a dopiero potem czas zawodnika.

7) OPŁATY WPISOWE
Obowiązują następujące opłaty za udział w CROSS BIKE :
a) 30 zł płatne przelewem na rachunek bankowy organizatora dla zawodnikĆ³w startujących na trasie Mini i Mega, do dnia 30 sierpnia;
b) 50 zł płatne gotĆ³wką w biurze zawodĆ³w dla zawodnikĆ³w startujących na trasie Mini i Mega, w dniu zawodĆ³w 02 września 2017r; 
c) brak opłat dla dzieci startujących w konkurencjach dziecięcych;

Opłata startowa może zostać dokonana:
w wysokości 50 zł gotĆ³wką w dniu zawodĆ³w w Biurze ZawodĆ³w,
w wysokości 30 zł przelewem na konto bankowe Organizatora ā€“ przelew potwierdza wyciąg bankowy,
z zastrzeżeniem ā€“ gdy brak dowodu zapłaty na wyciągu bankowym, np. przelew dokonany zbyt pĆ³Åŗno, obowiązkowo należy przedstawić dowĆ³d zapłaty w postaci druku polecenia przelewu.
Konto bankowe Organizatora:
Stowarzyszenie MiłośnikĆ³w Dzięgielowa, 
ul. Lipowa 2,
43-445 DzięgielĆ³w,
Bank SpĆ³Å‚dzielczy w Cieszynie
Nr 54 8113 0007 2001 0019 3829 0001 

 
Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyćw tytule opłaty nazwę imprezy oraz imię i nazwisko zawodnika(Ć³w),np.:
CROSS BIKE Paweł Sikora 

Organizator nie zwraca opłaty startowej;


8) PROGRAM ZAWODƓW

Dzień imprezy:
- godz. 8.00 ā€“ 12.00 
ZAPISY w Biurze ZawodĆ³w; 

- godz. 10.00 ā€“ 12.00
Imprezy dla dzieci oraz dekoracje konkurencji dziecięcych;

- godz. 12.45
Ustawianie zawodnikĆ³w na starcie;

- godz. 13.00 
START dystansĆ³w Mini i Mega; 

- godz. 16.00
ZAMKNIĘCIE TRASY WYŚCIGU, 

- ok. godz. 17.00 
WRĘCZENIE NAGRƓD, dyplomĆ³w i pucharĆ³w,


9) DYSTANS
1. Mini (dla wszystkich) ā€“ ok. 15 km
2. Mega (dla kobiet) ā€“ ok. 30 km
3. Mega (dla mężczyzn) ā€“ ok. 45 km
Trasa (mapa) oraz przewyższenie trasy zostaną podany na stronie http://www.nasportowo.dziegielow.org.pl/ przed zawodami.

 
10) SZCZEGĆ“ÅY 
1) Zawody zostaną przeprowadzone na trasie przebiegającej przez miejscowość DzięgielĆ³w oraz GoleszĆ³w, 
powytyczonych i oznakowanych trasach. Na trasie zawodĆ³w mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy. 
Trasa zawodĆ³w będzie publikowana na stronie internetowej http://www.nasportowo.dziegielow.org.pl/ przed planowanym terminem 
rozegrania imprezy. Organizator zastrzega sobie możliwośćzmiany trasy.
2) Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziĆ³w,osoby porządkowe i ratownikĆ³w medycznych lub inne służby.
3) Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktukontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.
4) Start odbędzie się ze startu wspĆ³lnego. Organizator zastrzegasobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestnikĆ³w na odprawie technicznej w dniu zawodĆ³w. O ustawieniu na starcie zdecyduje sędzia gÅ‚Ć³wny zawodĆ³w.
5) Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do zachowania podstawowych zasad kultury.

11) ÅšWIADCZENIA DLA UCZESTNIKƓW
Wszyscy uczestnicy CROSS BIKE w ramach wpisowego otrzymują:
- posiłek regeneracyjny po imprezie (po zwrocie numeru startowego), 
- zabezpieczenie medyczne,
- ubezpieczenie NNW na czas trwania zawodĆ³w,
- możliwość umycia roweru,
- nagrody rzeczowe i puchary dla zwycięzcĆ³w klasyfikacji generalnej,
- doskonałą kolarską atmosferę, - podczas dekoracji przeprowadzony zostanie konkurs z wartościowymi nagrodami rzeczowymi dla uczestnikĆ³w będących na dekoracji, konkurs skierowany jest do wszystkich uczestnikĆ³w dystansu Mini i Mega;

12) KATEGORIE I NAGRODY
a) Klasyfikacja indywidualna Dzieci ā€“ Dziewczynki i Dzieci -Chłopcy
1 kategoria (2017 ā€“ 2014 rocznik)
2 kategoria (2013 ā€“ 2012 rocznik)
3 kategoria (2011 ā€“ 2010 rocznik)
4 kategoria (2009 ā€“ 2008 rocznik)
5 kategoria (2007 ā€“ 2006 rocznik)
6 kategoria (2005 ā€“ 2003 rocznik)
Nie dopuszcza się startu dzieci rocznika 2005 i młodszych nadystansach MINI i MEGA
b) Klasyfikacja indywidualna - roczniki 2004 i 2003 ā€“ do wyboru dystans krĆ³tki na boisku lub dystans MINI - uczestnik może wybrać tyko jedną TRASĘ !!!!
c) Klasyfikacja indywidualna Dorośli
Podczas CROSS BIKE nagrody rzeczowe i trofea sportowe przyznawane będą za pierwsze trzy miejsca w klasyfikacji
ogĆ³lnej z podziałem na kobiety i mężczyÅŗni oraz zpodziałem na dystans MINI i MEGA.

Przeprowadzona zostanie rĆ³wnież klasyfikacja dla poszczegĆ³lnych kategorii wiekowych wśrĆ³d kobiet i mężczyzn:
MężczyÅŗni Kobiety
M0 2004-2002 (13-15 lat) K0 2004-2002 (13-15 lat)
M1 2001-1987 (16-30 lat) K1 2001-1987 (16-30 lat)
M2 1986-1977 (31-40 lat) K2 1986- (+ 30 lat)
M3 1976-1967 (41-50 lat)
M4 1966- (+50 lat)
Pierwsze trzy miejsca, w kategoriach wiekowych, zostaną nagrodzonedyplomami i medalami, w miarę możliwości przyznane zostaną rĆ³wnież nagrody rzeczowe.

13) RUCH DROGOWY:
- Zawody odbywać się będą przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczegĆ³lnie niebezpiecznych Policja oraz służby
Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.
- Zawodnicy muszą zachować szczegĆ³lną ostrożność mając na uwadzemożliwość wyjechania pojazdĆ³w z pĆ³l, drĆ³g leśnych czy 
pojedynczych zabudowań.
- Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać
przepisĆ³w Ruchu Drogowego.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

14) KARY 
Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem możezasądzić następujące kary:
1. Upomnienie.
2. Dyskwalifikacja.

15) PROTESTY 
Protesty odnośnie przebiegu zawodĆ³w, klasyfikacji oraz wynikĆ³wnależy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania
zawodĆ³w w Biurze ZawodĆ³w.
Protesty dotyczące wynikĆ³w i klasyfikacji zawodĆ³w będą przyjmowaneprzez okres 30 minut od momentu ogłoszenia wynikĆ³w. Po 
tym czasie protesty nie będą rozpatrywane. 
Wraz ze składanym protestem należy wpłacić wadium w wysokości 50 zł. Wadium zostanie zwrĆ³cone w przypadku pozytywnego
rozpatrzenia protestu. Protesty rozpatruje Sędzia GÅ‚Ć³wny lub Organizator.

16) OCHRONA ÅšRODOWISKA NATURALNEGO 
Zawodnicy muszą szanować Å›rodowisko naturalne i bezwzględnie niemogą zanieczyszczać trasy wyścigu. Zaśmiecanie trasy 
wyścigu karanebędzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemnikĆ³w wpobliżu i na trasie zawodĆ³w.

17) INFORMACJE KOŃCOWE 
- Każdy pełnoletni uczestnik zawodĆ³w bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie.
- Za niepełnoletnich uczestnikĆ³w zawodĆ³w oraz za wszystkie szkody przez nich wyrządzone odpowiadają rodzice lub prawni 
opiekunowie.
- Uczestnik przyjmuje do wiadomości, Å¼e należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunkĆ³w regulaminu. Brak
znajomości regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności.
- Poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia uczestnik akceptuje niniejszy regulamin a w szczegĆ³lności warunki uczestnictwa 
w zawodach i zgłasza swoje uczestnictwo w w/w zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda
rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej.
- Każdy uczestnik, ktĆ³ry zrezygnuje z udziału w zawodach w trakcie ich trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze 
technicznej będącej na trasie zawodĆ³w lub w Biurze ZawodĆ³w.
- W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie zwraca wpisowego.
- Uczestnik wypełniając formularz rejestracyjny oświadcza, Å¼e dane w nim zawarte są zgodne z prawdą, Å¼e zapoznał się i akceptuje
wszystkie warunki regulaminu CROSS BIKE oraz zapewnia, Å¼e stan zdrowia, w jakim się znajduje umożliwia udział w zawodach rowerowych.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodĆ³w.
- Organizator, wszystkie osoby z nim wspĆ³Å‚pracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją CROSS BIKE nie 
ponoszą odpowiedzialności względem uczestnikĆ³w za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, ktĆ³re wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez  uczestnikĆ³w imprezy.
- CROSS BIKE odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
- Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie MiłośnikĆ³w Dzięgielowa 
z siedzibą w Dzięgielowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
- Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiadyz jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorĆ³w CROSS BIKE.
- Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszegoregulaminu oraz do wprowadzania uzasadnionych zmian w dowolnym momencie.
- Integralną częścią regulaminu są: Załącznik nr 1 (zgoda rodzicĆ³w nauczestnictwo w zawodach przez osoby niepełnoletnie), 
Załącznik nr 2 (indywidualna karta rejestracyjna).


DzięgielĆ³w, 15 czerwca 2017r.

Dyrektor zawodĆ³w
 Trasa
Ā· Zapisy
 
Rejestracja na zawody MTB pod linkiem:
competit.pl/zgloszenie/8005/
 
Lista zawodnikĆ³w zgłoszonych:
competit.pl/lista/8005/
« powrĆ³t
 


  Design & Copyright © 2005 - 2018 OlzaNet
All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plikĆ³w cookies, ktĆ³re zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plikĆ³w cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK