www. sport .olza.pl
Kontakt: tel. (033) 85-78-720 fax: (033) 85-78-721 e-mail: sport@olza.pl
Szukaj: w ok
strona główna
Olimpiada Samorządowa
badminton
baseball
gimnastyka sportowa
gry karciane
hokej na lodzie
hokej na trawie
inne
jeździectwo
kolarstwo
koszykówka
lekkoatletyka
modelarstwo
narciarstwo alpejskie
narciarstwo klasyczne
piłka nożna
piłka ręczna
pływanie
siatkówka
skiboby
snowboard
sporty motorowe
sporty walki
strzelectwo
szachy
tenis stołowy
tenis ziemny
łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
wszystkie

POLECAMY:Kalendarz imprez

Szczegóły imprezy

Sztafeta Rowerowa 100
wyścig wokół Jeziora Czerniańskiego z okazji jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

15-16.06.2018

Miejsce: start - Restauracja "Fojtula", ul. Czarne 18
Miejscowość: Wisła
Gmina: Wisła
 
 
Organizator: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle-Czarnem.


„Sztafeta Rowerowa 100” – Wyścig wokół Jeziora Czerniańskiego z okazji jubileuszu 100 lat odzyskania przez Polskę Niepodległości


Cel:
pamiętnienie jubileuszu 100-ej rocznicy odzyskania niepodległości, a celem charytatywnym jest zebranie środków na leczenie Przemka Bujoka z Ustronia cierpiącego na a-HUS
Miejsce i trasa:

Wyścig odbędzie się w Wiśle-Czarne na pętli wokół Jeziora Czerniańskiego.

Termin:
Zawody odbędą się w dniach 15-16 czerwca 2018 roku.

Zgłoszenia:
Zgłoszenie drużyny polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie:www.sztafetarowerowa100.pl 
oraz wniesienie opłaty startowej w wys:
10 zł za dziecko do 12 roku życia;
30 zł za zawodnika powyżej 12 lat.
Opłata startowa płatna przelewem na konto Parafii EA w Wiśle-Czarnem.
Wpłatę należy uiścić za cała drużynę, podając nazwę drużyny, ilość osób i miasto.
Opłatą startową za dzieci biorące udział w zawodach dziecięcych należy uiścić w odrębnym przelewie.
W zgłoszeniowym jako pierwszego należy podać kapitana drużyny.
Zgłoszenia przyjmowane są do 10 czerwca 2018 r.

Uczestnicy:
Uczestnikiem sztafety może być każdy, kto chce swoim udziałem włączyć się w obchody jubileuszowego Święta Niepodległości a także dopomóc w leczeniu ciężko chorego dziecka.

Warunki uczestnictwa:
Uczestnicy biorą udział w zawodach na swoją odpowiedzialność, wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją.
Osoby poniżej 16-go roku życia zostaną dopuszczone do udziału w zawodach na podstawie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
Każda drużyna powinna posiadać wykupioną odpowiednią polisę ubezpieczeniową.

Zasady rywalizacji:
Zawody będą miały formę rywalizacji zespołowej, sztafetowej.
Zawody zostaną przeprowadzone w trzech kategoriach:
1. SPORT
2. OPEN
3. JUNIOR - kategoria dla dzieci

W kategorii SPORT drużyna może liczyć max. 5 zawodników( ewentualnie 1 zawodnik rezerwowy).
Zawodnik zmieniony przez rezerwowego nie może już powrócić na trasę.
Osoba startująca w kategorii SPORT może startować tylko w jednej drużynie, nie może także startować w drużynie OPEN. W
kategorii OPEN drużyna może liczyć max. 25 zawodników, drużyna nie może posiadać zawodników rezerwowych.
Osoba startująca w kategorii OPEN może startować w innych drużynach tej kategorii pod warunkiem, że zostanie zgłoszona z tą drużyną i wniesie kolejną opłatę startową.
W kategorii JUNIOR mogą startować dzieci do 13-go roku życia.

Zawody odbędą się na małej pętli w pobliżu strefy zmian i będą miały formę rywalizacji indywidualnej w systemie pucharowym.
Dzieci do 13-go roku życia mogą być zgłaszane do sztafet seniorskich, pod warunkiem posiadania karty rowerowej, jednak nie będą mogły brać udziału w zawodach dzieci.

Aby ukończyć sztafetę i być sklasyfikowaną, każda drużyna musi wykonać 100 okrążeń pętli wokół Jeziora Czerniańskiego.

Start, meta i strefa zmian będą znajdować się w tym samym, oznaczonym miejscu.
Zmiany zawodników mogą odbywać się tylko w strefie zmian.
Zmiana zawodnika polega na przekazaniu zmiennikowi chipu zaliczającego okrążenia.
W strefie zmian, w czasie zmiany (pod rygorem dyskwalifikacji) może znajdować się tylko 2-óch zawodników jednej drużyny .Zawodnicy pokonują dowolną ilość okrążeń, istotne jest aby drużyna zaliczyła 100 okrążeń wokół jeziora.
Wyścig będzie odbywał się w normalnym ruchu drogowym, zgodnie z zasadami i przepisami Kodeksu Drogowego.
Każdy zawodnik powinien być wyposażony w kask rowerowy (uczestnicy poniżej 16-go roku życia obowiązkowo), ponadto każdy zawodnik musi posiadać elementy odblaskowe i kompletne, sprawne oświetlenie rowerowe (jazda nocna).
Rowery elektryczne nie będą dopuszczane do udziału w zawodach!

WAŻNE!
W każdej kategorii (SPORT, OPEN) drużyna może otrzymać status VIP, warunkiem otrzymania statusu VIP jest zebranie (od darczyńców i sponsorów) kwoty 1000 złotych od drużyny i przekazanie jej na cel charytatywny sztafety.
Drużyny VIP zostaną odpowiednio oznakowane.
Drużyny VIP są także zwolnione z opłaty uczestnika.

Nagrody:
Zwycięskie drużyny w kategoriach SPORT i OPEN otrzymają puchar i okolicznościowe nagrody, drużyny VIP otrzymają ponadto szczególne medale.
Zawodnicy kategorii JUNIOR otrzymają nagrody indywidualnie w zależności od zajętych miejsc.
Zawodnicy wszystkich sklasyfikowanych drużyn otrzymają również pamiątkowe medale.

Postanowienia końcowe:
Wszystkie spawy sporne, protesty i odwołania będą rozpatrywane oparciu o przepisy PZKol. i decyzje Jury, którego decyzje są nieodwołalne. 
 
Szczegóły tutaj: http://sztafetarowerowa100.pl/


« powrót
 


  Design & Copyright © 2005 - 2018 OlzaNet
All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone.
  
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies OK

Polityka prywatności

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel. 338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczane w formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych na podstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4 polityki prywatności.